Fotterapeut Christina

Vi er 2 autoriserte fotterapeuter som har høy kvalitet og faglig dyktighet. 

Om oss

Vi har høyt fokus på kvalitet og faglig dyktighet. 

Fotterapeutene utfører medisinske fotbehandlinger, terapeut med fordypning innen biomekanisk terapi og diabetes.

Alle behandlinger dokumenteres gjennom journalføring og bilder.

Våre behandlinger

Terapeutiske behandlinger

Føttene bærer vekten vår når vi går. De absorberer belastning fra underlaget og omsetter kraften fra muskulaturen til bevegelse. Kroppen fungerer i en helhet, der en stabil, sterk og bevegelig fot er nøkkelen til balansen.

Biomekanisk terapi

Biomekanisk terapi er et tverrfaglig begrep med fokus på kroppen i bevegelse sett i samspill med fysikkens lover. Mennesket sees i den daglige situasjonen og terapeuten jobber ut fra både behandlende og forebyggende perspektiv.