Kurs og foredrag

Ønsker du å vite mer om hva en fotterapeut kan gjøre for å forebygge og behandle dine fotproblem? Vi kommer gjerne ut til din arbeidsplass, ditt legekontor, lag eller forening og holder foredrag!

Eksempler på plasser vi har vært og promotert faget er:

  • For Lærings- og mestringssentret Nordlandssykehuset Lofoten, foredrag om diabetes og føtter
  • På legekontor
  • For diabetesforeningen
  • For Pensjonistforeningen
  • For Flere kretser av Fotterapeutforbundet i Norge
  • For Fagkongressen til Fotterapeutforbundet
  • For Bedrifter