Om oss

Om Fotterapeut Christina AS

Fotterapeut Christina AS har to autoriserte fotterapeuter. Vi har alltid fokus på høy kvalitet og faglig dyktighet. Dette forsikres gjennom helsepersonellovens krav til oppdatering gjennom kurs og videreutdannelse.

Fotterapeutene utfører medisinske fotbehandlinger. De forebygger og behandler skorelaterte muskel- og skjelettlidelser.

Klinikken har terapeut med fordypning innen biomekanisk terapi og diabetes.

Alle behandlinger dokumenteres gjennom journalføring og bilder.

Årets fotterapeut 2021

I 2021 ble bedriften kåret til Årets Fotterapeut av Fotterapeutforbundet.

Årets fotterapeut er kåret av FTF-medlemmer og juryens innstilling.

Kriteriene er:

 • Ekstraordinært engasjement for faget og pasientene
 • Nytenkende
 • Jobber på et høyt faglig nivå
 • Deler raust av sin kompetanse med kollegaer
 • Er et forbilde for andre fotterapeuter

Christina S. Holmens merittliste:

 • Bidratt til god aktivitet i Nordland krets, vært sekretær i 8 år og arrangert kurs og møteer av ulikt slag
 • Sittet i fagkomiteen for FTF fra 2009-2018
 • Styremedlem i FBT fra 2012-2017 og 2018-2020
 • Vara i styre for Norsk diabetesforum fra 2012-2014
 • Sentralstyremedlem i Fotterapeutforbundet fra 2014-2018
 • Faglig ansvarlig i Fotterapeutforbundet fra 2015-2019
 • FBT medlem (fotterapeuter med videreutdanning i Biomekanisk Terapi)
 • Medlem i IFID (fotterapeuter med videreutdanning i diabetes)

Om terapeutene

Christina

 • Var ferdig utdannet fotterapeut med fordypning innen
  avlastningsterapi ved Asphaugen videregående skole, Bodø
  1995
 • Fordypning innen diabetes fra høyskolen på Gjøvik 2009
 • Bedriftsterapeutstudie Steinkjer 2011

Christina S. Holmens merittliste:

 • Bidratt til god aktivitet i Nordland krets for fotterapeuter,
  vært sekretær i 8 år og arrangert kurs og møter av ulikt slag
 • Sittet i fagkomiteen for FTF (Fotterapeutforbundet) fra 2009-
  2018
 • Styremedlem i FBT (Fotterapeuter med interesse for
  biomekanisk terapi) fra 2012-2017 og 2018-2020
 • Vara i styre for Norsk diabetesforum fra 2012-2014
 • Sentralstyremedlem i Fotterapeutforbundet fra 2014-2018
 • Faglig ansvarlig i Fotterapeutforbundet fra 2015-2019
 • Medlem av Fotterapeutforbundet
 • Medlem i FMS (fotterapeuter med interesse for muskel- og
  skjelettlidelser)
 • Medlem i IFID (interessegruppen for fotterapeuter med
  videreutdannelse i diabetes)
 • Medlem av NIFS (Norsk interessegruppe for sår)

Jessica

 • Jessica var ferdig utdannet fotterapeut i 2011, ved Steinkjer
  videregående skole.
 • Jessica er medlem av Fotterapeutforbundet
 • Kretsleder for Nordland krets for fotterapeuter 2011-2015

Jessica er for tiden ute i permisjon