Hva er risikoføtter?

Risikoføtter er føtter til pasienter med nedsatt sirkulasjon. Gjerne som følge av et svakt fungerende hjerte, dårlig regulert diabetes, syndromer eller lignende.

Disse vil på grunn av dårlig sirkulasjon få dårligere tilførsel av oksygen i vevet, samt dårligere transport av avfallsstoffer tilbake gjennom venene. Dette fører til dårligere grohold og gjør det lettere for å få infeksjoner, ødemer og sår.

De med dårlig regulert diabetes vil ofte ha noe ustabilt blodsukker. Dette fører til dårligere grohold ved sår, og at det blir lettere for å få infeksjoner.

De som går på blodfortynnende medikamenter har ofte lettere for å blø enn de med et normaltkoagulerende blod.

Fotterapeuter har et spesielt ansvar når det gjelder risikopasienter. Dette gjelder både veiledning og informasjon om pasientens egen fothelse, og hvordan man behandler disse føttene. Det er viktig å ivareta tverrfaglig samarbeid – til beste for pasienten, samt varsomhet under behandling!

Vi har tatt videreutdanning innen diabetes, og kan derfor være en del av det forebyggende og behandlende helsepersonellet rundt denne pasientgruppen. Vi gjennomfører risikoanalyse av alle pasienter med diabetes som ønsker det. Risikoanalysen går ut på å kartlegge risikoen for å utvikle fotsår med bakgrunn i flere undersøkelsesmetoder. Resultatet av testen videresendes til fastlegen dersom pasienten samtykker til det.