Test og analyse av føtter og sko

Muskel og skjelettlidelser er ofte meget sammensatt, der styringsfaktorer i sko, bevegelseslære, leddanalyse og korrigeringsteknikk må tas hensyn til.

I dag vet vi at skoen kan utløse, opprettholde eller forverre belastningslidelser i hele kroppen. Fotterapeut Christina AS har spesialkompetanse på området

Før vi kan gi deg en riktig behandling må vi først kartlegge hva som er årsaken til ditt problem. Det innebærer en rekke tester og analyser av føttene og skoene dine. I veldig mange tilfeller er det skoene som er årsaken til dine fotproblem, det er derfor viktig å teste og kartlegge skoene i forhold til ditt brukerbehov. I tillegg undersøkes føttene nøye både aktivt og passivt med ledd- og muskeltester og forskjellige funksjonstester. Blant annet ganganalyse. Summen av resultatene vil legge grunnlaget for hvilken type behandling vi setter igang.

Eksempel på behandling kan være:

  • Gangtrening
  • Øvelser
  • Riktigere sko
  • Avlastninger av forskjellige typer eks.: filt- og silikonavlastninger
  • Individuelt tilpassede såler

Skoen kan være årsak til mange fotproblem. Har du gått deg inn i et problem, er det ofte mulig å gå seg ut av det med riktig råd og veiledning.